Särskilda kompetensområden

 

  • Hands-on situationer i upp- och nedgång
  • Företagsförvärv
  • Avveckling av verksamhet(er)
  • Produktlanseringar
  • Produktion
  • Bid management
  • Försäljning och marknadsföring
  • Kundvård 
  • Ekonomiadministration
  • Redovisning, bokslut etc