• BClever arbetar enligt modellen att alla uppdrag ska vara mätbara, avgränsade och realistiska.
  • BClever arbetar med en projektmodell som utgår från en utvärdering av nuläget, bedömer lämplig “best practice”, identifierar handlingsalternativ och sätter upp en förändringsplan. Allt detta i mycket nära samarbete med Dig och Din personal.  

BClever kan också åta sig kortare eller längre uppdrag som underkonsult inom utredning av organisationsfrågor, förändringsuppdrag inkl genomförande, samt som interimslösning vid temporära vakanser inom management och ekonomiförvaltning