BClever - konsulthjälp där den bäst behövs

 

  • BClever riktar sig till små och medelstora bolag med personligt konsultstöd i frågor rörande Ditt företags utveckling av sina affärer och hur det ska vara organiserat för att bäst kunna stödja dessa.
  • BClever åtar sig också uppdrag typ ”företagsdoktor” för att hjälpa till med att lösa konkreta problem och anpassning av verksamhet för att möta specifika utmaningar.
  • BClever levererar råd och lösningar anpassade efter den individuella situationen, framtagna i nära samarbete med Dig och Dina medarbetare.   På det sättet vet vi att de också kommer att vara praktiskt genomförbara.
  • BClever kan fungera som Ditt neutrala bollplank för att testa idéer, tankar och uppslag som kan göra Ditt företag mer framgångsrikt.
  • BClever hjälper Dig utforma Ditt kortprogram och Dina kort, samt kan leverera både kort och färdiga kortförsändelser som nordisk agent åt brittiska företaget Smart Technology Cards
  • BClever hjälper dig skriva, editera och producera böcker

 

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Svante Brinkhagen